close
تبلیغات در اینترنت
 نامگذاری هر سال بر اساس شناخت و بینش رهبری صورت می گیرد
loading...

پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان

نامگذاری سال‌ها در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاددر آن سال رهبر ایران عنوانی را برای آن سال انتخاب نمود و پس از آن این نام‌گذاری به شکل بر این اساس رهبر با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و در هر صورت این نامگذاری‌ها چون از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری…

نامگذاری هر سال بر اساس شناخت و بینش رهبری صورت می گیرد

admin بازدید : 1 چهارشنبه 19 ارديبهشت 1397 نظرات ()
نامگذاری سال‌ها در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آن سال رهبر ایران عنوانی را برای آن سال انتخاب نمود و پس از آن این نام‌گذاری به شکل بر این اساس رهبر با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و در هر صورت این نامگذاری‌ها چون از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، 

مروری بر ۱۹ « نام‌گذاری سال‌ » از سوی رهبر انقلاب - خبرآنلاین

20 مارس 2017 نامگذاری سال‌ها در ایران به طور رسمی با پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب در سال 78 آغاز حضرت آیت الله خامنه‌ای از نوروز 69 که اولین سال رهبری ایشان بود تاکنون، هر نوروز پیامی به ملت ایران می‌دهند و طی آن بر موضوعات مهم سال پیش‌رو تاکید می کنند. . جزئیات جدید پرداخت ارز مسافرتی ؛ مسافران ترکیه چقدر ارز می گیرند؟

نامگذاری سال‌ها همراه با رهنمود‌های رهبر انقلاب - برترین ها

19 مارس 2018 نامگذاری سال ها به تناسب ضرورت ها و شرایط کشور یکی از روش های ترسیم سیاست های کلی نظام محسوب می شود که مقام معظم رهبری آن را تعیین می کنند. اصلاحات و ضرورت گزارش دهی درباره اقدام های صورت گرفته با عنوان «پاسخگویی و همزبانی» نامگذاری کردند و فرمودند: امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر 

سبک زندگی دینی (مطالعة موردی؛ تحلیلی بر عوامل اسراف و مصرف‌گرایی)

چکیده سال 1392 از سوی مقام معظّم رهبری به عنوان سال «حماسة سیاسی و حماسة اقتصادی » نامگذاری شده است. العالی)، همزمان با برگزاری بزرگترین جشن ملّی ایرانیان، سنّت حسنه‌ای را بنیان نهاده‌اند و هر سال این در حالی است که این اسراف و تبذیر در جامعه‌ای صورت می‌گیرد که برخی از .. 7ـ ضرورت اصلاح الگوی مصرف بر اساس آیات و روایات.

دریافت

14 آوريل 2014 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﺮد . از روي ﮐﻤﺎل رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺎل. 21. ، ﺷﻤﺎره. ، 1. ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑ. ﺴﺘﺎن. 1392. در ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺖ، دﯾﻦ ﺑﺎ ﻏﻨﯽ. ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﯿﻨﺶ و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻣﺮدﻣﺎن، . در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي، اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، رازداري ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدﻧﺶ.

رهبر معظم انقلاب: «احساس مسئولیتِ مسئولان»، فوری، ضروری و واجب است

9 مارس 2017 خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به هر حال اینها در زندگی و معیشت .. انتخابات پارلمانی لبنان فردا یکشنبه 16 اردیبهشت می برگزار خواهد شد تا شده با اصول همخوانی داشت، صحیح است و در غیر این صورت، مردود خواهد بود. در عمل شکل نگرفت، سال 95 را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کردیم.

فارسی )2 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

بر این اساس کتاب از هشت فصل با عنوان های ادبیات تعلیمی، سفر . کار های گروهی در کلس ها صورت می گیرد و انتظار می رود خواهانی های هر گروه سنی، ایجاب می کند که برنامه ها و محتوا هر چند سال یک بار، نوزایی را .. شناخت ساختمان نحوی زبان فارسی، روابط هم نشینی زبان در زبان فارسی معیار، از دیگر .. چراغ افروز چشم اهل بینش.

ابعاد شكل گيري فتنه بزرگ و موج سوم براندازي - مشرق نیوز

17 آگوست 2015 تجزيه و تحليل و بررسي هاي صورت گرفته در مراکز پژوهشي و تحقيقاتي استکبار همه وجودش را در جهت اداره مطلوب خودش به کار مي گيرد و کاملاً با فکر . است ؛ در سال 89 و يک سال بعد از فتنه سبز اموي ، مقام معظم رهبري حضرت آيت الله و هر يک از آنان به مقتضاي شرايط و بر اساس نوع بينش و تفکر خود ، با انگيزه 

نامگذاری فرزند | پرسمان دانشجويي - تربیتی و مشاوره

سلام و خدا قوت؛ همسرم باردار است، لطفادر مورد نامگذاري فرزند به طور کامل شرح دهيد. مذهبي هم صحبت هستيم كه در رويارويي با دغدغه هاي ذهني اش راه زيباي مشورت را در پيش مي گيرد. هر كس نام خوب و زيبايي داشته باشد هميشه و در همه جا سر‌بلند است. بر اين اساس نامگذاري افراد موضوعي است كه مورد توجه بسياري از محققين حوزه هاي علوم 

مديرعامل شركت حمل ونقل ريلي نيرو در گفت وگو با بندر و دريا

بندر چابهار توضیح داد: »اساس برنامه محوري كشور. و دولت در ســال معافیت مالیاتي برخوردار است و هر گونه توسط مقام معظم رهبري، پروژه هاي سال آينده ي پیشرفته ترين سیستم شبیه ساز صورت مي گیرد. روز دريانــوردي و صنايع فراســاحل نامگذاري .. امواج، انتقال رســوبات موازی ساحل، شناخت كافی از بستر دريا در مناطق مورد.

ﻓﺼﻞ اول - انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران

ﻫﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮد را ﺑﻪ. ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣـﯽ. ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮي ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﺎﺗﻮژن .. ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﮐﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﯿﻞ ﻓﻮن ﺑﻬﺮﯾﻨـﮓ. 1. و ﺷﯿﺒﺎﺳـﺎﺑﻮرو ﮐﺘﯿﺎﺳـﺎﺗﻮ. 2. در. ﺳﺎل. 1890. اوﻟﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ. ﻫﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ. اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻮن ﺑﻬﺮﯾﻨـﮓ. در ﺳﺎل. 1901. ﺟﺎﯾﺰه ﻫﺎي رﻫﺒﺮ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﮥ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ آﺋﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ا

ﺳﺎل. ﭼﻬﺎر. م ، ﺷﻤﺎره. د. وازد. ﻫ. ﻢ،. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1390. ﺻﻔﺤﻪ. 70 -53. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ آﺋﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺸﻒ آﺋﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ را،. « رﻫﺒﺮي ﺷﺎﻫﺪ. » ﻧﺎﻣﻴﺪه؛ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ و ﻛﺸﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ. آن. -. ﻛﻪ در اداﻣﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻈﺮﻳﻪ آﺋﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. -. ﮔﺰاره اﻳﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻫﺒﺮي ﺑﻮده.

غرس نها ل توسط مقام معظم رهبري

سال 90 شمسی از سوی مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( به نام سال. جهاد اقتصادی نامیده شد. هر کس بر اساس توان و عالقمندی خود ایفاء نقش نماید. با بررسی . معظم رهبری اشاره کرد و صرفه جویی در این سال ابد گریبان بش ر را مي گیرد، گفت: هر اشتباهي در . فرمانده یگان حفاظت افزود: با اقدامات فرهنگي صورت گرفته مي توان گفت که.

مقام رهبری | دانشطلب

حدود یک سال پیش مطلبی داشتم با این عنوان که «مجلس خوب مجلسی است که منحل بشود» در هر دو صورت مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبری می‌تواند وارد بحث شده، . کنار ادعای انقلابیگری و ارزشمداری قرار می‌گیرد موجب سوء تفاهم‌ها و ابهام‌هایی می‌شود. . حکومت به رأی و نظر دین شناسانی است که به عدالت و بینش سیاسی متصف‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران - دوشنبه - سخنرانی ها و مصاحبه های سفیر

بر اساس آنچه گفته شد و در سالی که جناب آقای رحمان آن را «سال گسترش سیاحی و هنرهای هم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از هر دو طرف صورت گرفته و برخی همکاری های . و رقابت پذیری در منطقه دارد که می تواند در خدمت علاقمندان تاجیک قرار گیرد. .. این سنت خجسته نیز که هر سال، به نام یکی از بزرگان نامگذاری می گردد، سنت 

Page 1 مجله نخبگان علوم و مهندسی WWW.ElitesJournal.ir جلد ۲- شماره ۵ ...

شناخت خدا و رسیدن به سعادت در هر دو جهان و منشا دین را وحی و منطبق بر سرشت آدمی دانست سال های اخیر، گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی در بین جوانان ما رشد .. حضرت علی (ع) در سبب نامگذاری شبه می فرمایند: شبهه را از این جهت شبهه گفته اند که .. مهاجرین، در هر کشوری، بر اساس مليت مهاجرین صورت می گیرد، اطلاع دقیقی در 

شناخت مصرف‌کننده گام نخست بازاریابی - تجارت‌نیوز

بازاریاب باید بداند که هر کدام از ما هنگام تصميم‌گیری برای خرید، به چه چیزهایی تا تحویل سال نو، فقط یک روز مانده بود: این زمان، موقعیت زمانی خاصی برای خرید است . درنهایت تصمیم‌ می‌گیرد. برخی از محققین به بررسی پیامدهای سبک تصمیم‌گیری مصرف‌کننده بر اساس مدل در این صورت سبک شما، حساسیت به برند کالاست.

نابینایان مسجدی و فضیلت یاری رسانی به آنها از منظر اسلام

کم بینایی و نابینایی پدیده ای است ناخواسته که ممکن است برای هر فردی در هر در ده سال اخیر تعداد برخی معلولین مثل نابینایان افزایش ۳۰ درصدی داشته است. بعد از آن، عصای سفید، نشانه‌ای بین‌المللی برای شناخت نابینایان شد. . که یک فرد نابینا را چهل قدم همراهی و هدایت کند مورد مغفرت خدای تعالی قرار می گیرد. دفتر رهبری.

مجله علمی پوهنتون تخار سال سوم شماره اول پوهنځی در جهان و امور زندگی ان

سال دوم شماره. چهارم. 2 بینش آنان را در ترسیم حوادث و . قانونی شان داده است. » تثبیت سن به اساس تذكرۀ تابعیت صورت. می. گیرد. ، محکمه سـیاه پررنگ است كـه بر سطح زمین كشیده شده است، و هر یک از. آن اكثریت نه تنها دلیل شناخت حق نبوده بلکه در بسیاری اوقات، اكثریت ناجیه سبب نامگذاری آن گروه به اهل سنت و جماعت نیز.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های ...

1 مه 2004 6. پژوهش. های روان. شناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوس. ی. مشهد. سال. 5 زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده می گیرند به عنوان کسانی که بدون حضور و حمایت منظم .. افکار منفي، در افسردگي تحت عنوان نشخوار نامگذاري شده اند، که به عنوان تعمق در مورد عاليم شناخت، افزايش استرس و مشکالت تهديد سالمت جس.

نگاهی به اوضاع و شرایط عمومی کشور ایران در آستانه ی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰

بهترین راه برای شناخت هر سازمان گروه ، اعم از فکری ، اجتماعی و سیاسی حرکت مسلحانه ی سازمان مجاهدین خلق در تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۶۰ نیز خارج از این قاعده نیست . .. استراتژی مدون و دقیق و همچنین رهبری و کادر هدایت گر و دارای دانش و بینش و جامعه شود) (۲۲) صورت می گیرد و به همین دلیل می توان تفاوت عمده ای بین سازمان مجاهدین 

با گام‌های فاجعه - Comhem.se

تو در عین حال نوعی شهادت است، هم روی افراد رهبری و هم در رابطه با برخی وقایع. مهم هدر رفتند . من درد شما را با تمام وجودم احساس می. کنم . اطالعاتی که شما به. صورت ی علل و عوامل شکست حزب توده ایران و ضربه خوردن آن در سال . است که نویسنده کوشیده است نسبت به شخصیت و بینش خود در هر مقطع زمانی . تری در این زمینه صورت گیرد.

دستیابی به حیات طیبه به عنوان هدف غایی

21 مه 2015 خداوند متعال می فرماید تغییر در سرنوشت انسان یا هر قومی بسته به بر اساس اهدافی که در نظر می گیرد حرکت خودش را تنظیم می کند و رو به جلو می شناخت، خواست‌های درونی، سطح دانش، بینش و بصیرت خویش به انتخاب .. طیب نامگذاری می کند و زمینی که فاقد اینها است زمین غیر طیب می داند. . سایت مقام معظم رهبری.

واليات جنوبی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روی موضوعات متعددی تحقیق کرده و هر سال، ده ها مطالعه و بر اساس ماده هشتم قانون احصائیه افغانستان )جریده رسمی 874(، وظایف و .. بخش استراتیژیک و سیاسی این برنامه تمرکز خود را بر رهبری شورشیان با توجه به شناخت بهتر و خوبتر از واقعیت های افغانستان صورت میگیرد، تا از این شناخت 

ایرنا - تحولاتی که شوراها ایجاد کردند لایحه جدید مدیریت شهری در مراجع ...

7 مه 2017 بر اساس ماده یک تشکیلات قانون شوراها ،برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از تبعیض و‌جلب همکاری در . تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود رابرای اطلاع 

فرهنگ و تمدن اسلام - دانشنامه‌ی اسلامی

23 ژانويه 2016 ابن خلدون تمدّن را حالت اجتماعی انسان می داند. مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگ فرموده‌اند: منظور ما از فرهنگ، عقاید و این مسئله باعث شد خیلی زود جامعه اسلامی با پشتوانه باورها و احکام اسلامی شکل گیرد. جرج سارتن از نیمه دوم قرن دوم تا آخر قرن پنجم هجری را دوره رهبری بلامنازع مسلمانان می‌داند و برای هر 50 سال از این 

کیمیا - وزارت معارف

8 جولای 2016 ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﻪ اﺳﺎس ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﮑﺸﺎف ﻫﺮ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﺪ و روش ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻨﻌﻨﻮي ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ، ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . -2. روش ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺪرﯾﺲ . -3.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 314
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 1
 • بازدید امروز : 40
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 40
 • بازدید ماه : 134
 • بازدید سال : 650
 • بازدید کلی : 1,206